ส.ค.ส. พระราชทานประจำปี พ.ศ. 2552
   English version
ปฏิทินโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรมของโรงเรียน
 รับสมัครงาน

ข้อมูลโรงเรียน
 1. ประวัตความเป็นมา

 2. ปรัชญา/วิสัยทัศน์

 3. เป้าหมาย

 4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 5. อัตลักษณ์/คติพจน์

 6. สีประจำโรงเรียน

 7. ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 8. แผนผังบุคลากร

 9. แผนผังโรงเรียน

 10. ที่ตั้ง / Google maps
 11. เลี้ยงอาหารนักเรียน


งานกิจการนักเรียน
งานสัมพันธ์ชุมชน
เอกสารที่ใช้ในการสงเคราะห์คนพิการGoogle


เข้าสู่ระบบเมลล์


ดูเส้นทางดาวเทียมจาก Goolgle Map
ดู โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
GPS: 12.963921,100.888652
บทความถวายพระพร
ให้ในหลวงหายพระประชวร

         อัญเชิญเทพไท้ในสากล จงดลบันดาลให้ท่านหาย
จากพระโรคามากล้ำกลาย จงมลายคลายสิ้นในเร็ววัน
ข้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ ภัยทั้งปวงอย่าล่วงเกินเกษมศานต์
สมบูรณ์พระวรกายหทัยสราญ ดั่งคำอธิษฐานขอถวายพระพร


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Watch Videos on YouTube
vdo เดินพาเหรดพิธีเปิด   vdo การแข่งขันเรือบก
vdo เดินพาเหรดพิธีเปิด  vdo การแข่งขันเรือบก
 
vdo เพลงก่อนจากกัน   vdo เพลงสามัคคีชุมนุม
vdo เพลงก่อนจากกัน  vdo เพลงสามัคคีชุมนุม

รับรางวัล
ทุนครูสอนดี ประจำปี 2554


ผู้อำนวยการ นางออรอรา ศรีบัวพันธุ์ ได้รับ ทุนครูสอนดี จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2554บริจาค
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนFr.Ray Brennan
Unsung Hero song